Trondheim Ballettskole    
 

Adresse til studio:      

Heimdal

Sanitetens Hus

________________________________________

 

Innehaver av Trondheim Ballettskole:   Inger Synnøve Kilaas

Innfo. / innmelding telefon:  906 14 906

E - post adresse:  inger@trondheimballettskole.no